โรงเรียนวัดดิตถาราม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 18000
อนุบาล 2137151
อนุบาล 3218211
รวม อนุบาล715362
ประถมศึกษาปีที่ 1123221
ประถมศึกษาปีที่ 289211
ประถมศึกษาปีที่ 3137151
ประถมศึกษาปีที่ 41610231
ประถมศึกษาปีที่ 598241
ประถมศึกษาปีที่ 698171
รวมประถม65571226
รวมทั้งหมด86721588

บทความล่าสุด