โรงเรียนวัดดิตถาราม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ทางโรงเรียนวัดดิตถารามได้จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนวัดดิตถารามได้จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

#WDคนคุณธรรม63

#WDพลังแห่งความดี

บทความล่าสุด