โรงเรียนวัดดิตถาราม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 😀😀

บทความล่าสุด